Salgs- og brukervilkår

1. Vilkår

Nettkurs på Trylleskolen.no er en tjeneste levert av Tryllekunstner Daniel Tegnander (org.nr. 923 446 265) , heretter kalt "selskapet". Ved å bruke Nettkurs på Trylleskolen.no og dette nettstedet, godtar du å være bundet av disse salgs- og brukervilkårene samt norske lover og forskrifter. Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene, får du ikke bruke eller ha tilgang til Nettkurs på Trylleskolen.noeller dette nettstedet. Innholdet i Nettkurs på Trylleskolen.no er beskyttet av gjeldende opphavsrett og varemerkerett.

2. Brukerlisens

Du gis tillatelse til midlertidig å laste ned én kopi av materialet (informasjon eller programvare) på dette nettstedet, kun for personlig, ikke-kommersiell visning. Dette er ikke en overføring av eierskap, og under denne lisensen kan du ikke:

a. endre eller kopiere materiale;
b. bruke materialet til kommersielle formål, eller for offentlig visning (kommersielt eller ikke-kommersielt);
c. forsøke å bryte ned eller foreta omvendt utvikling av programvare som finnes på disse nettsidene;
d. fjerne copyright, logo eller andre proprietære notasjoner fra materialer, eller
e. overføre materialet til en annen person eller "speile" materialet på en annen server.

Denne lisensen skal automatisk opphøre dersom du bryter noen av disse restriksjonene og kan sies opp av selskapet til enhver tid. Etter avsluttet visning av Nettkurs på Trylleskolen.no sitt materiale, eller ved opphør av denne lisensen, må du slette eller ødelegge nedlastet materiale, enten det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Materialet på Nettkurs på Trylleskolen.no sitt nettsted leveres "som det er". Selskapet gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og fraskriver seg herved og benekter alle andre garantier, inkludert underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av immaterielle eller andre brudd på rettigheter. Videre gir selskapet ingen garantier vedrørende nøyaktigheten, sannsynlig resultat, eller påliteligheten av materialet på dette nettstedet eller tilknyttet materialer, eller på nettsteder knyttet til dette nettstedet.

4. Personopplysninger

Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du at personopplysninger behandles i tråd med Nettkurs på Trylleskolen.no sin personvernerklæring.

5. Betalingen

Selskapet kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selskapet til kjøperen. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selskapet reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Abonnement

Abonnementsløsningene vår har ingen bindingstid.

Du kan si opp eller endre abonnementet ditt ved å logge inn på brukerkontoen din og klikke på "Avbryt abonnement", eller ved å sende en e-post til tegnander.daniel@gmail.com.

7. Angrerett

Levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium er unntatt fra angreretten. Kjøperen har derfor ikke angrerett ved kjøp av digitalt kurs- og undervisning fra selskapet.

8. Begrensninger

Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du at personopplysninger behandles i tråd med Nettkurs på Trylleskolen.no sin personvernerklæring.Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du at personopplysninger behandles i tråd med Nettkurs på Trylleskolen.no sin personvernerklæring.

9. Revisjoner og feil

Materialene som vises på selskapets nettsider kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Selskapet garanterer ikke at noen av materialene på sin nettside er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Selskapet kan gjøre endringer i materialene på sitt nettsted til enhver tid uten varsel. Selskapet har imidlertid ikke noen forpliktelse til å oppdatere materialene.

10. Lenker

Dette nettstedet kan inneholde lenker til eksterne sider. Selskapet er ikke ansvarlig for innholdet på slike sider og bruk av slike lenker skjer derfor på eget ansvar og på egen risiko.

11. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selskapet melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selskapet.

Reklamasjon til selskapet bør skje skriftlig til tegnander.daniel@gmail.com

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selskapet kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selskapet urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selskapet har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

12. Endringer av disse brukervilkårene

Nettkurs på Trylleskolen.no kan revidere disse brukervilkårene til enhver tid uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du være bundet av den gjeldende versjonen av disse brukervilkårene.

13. Rettstvister

Eventuelle krav eller tvister skal reguleres av norsk lov og eventuelle domstolsprøvelser skal finne sted i Trondheim.
(Publisert 29. september 2021. Siste oppdatert 2. november 2021)
Created with